Vijesti

16.02.2024
Obavještenje za autore

UPUTSTVO ZA PREZENTOVANJE RADOVA

  • Kotizacija je obavezna za učesnike čiji su radovi prihvaćeni za prezentaciju na Konferenciji.
  • Autorski rad može prezentovati samo autor ili koautor ako je za rad plaćena kotizacija.
  • Ukoliko rad ne bude prezentovan na Konferenciji neće se naći u Zborniku radova IT 2024. Radovi na engleskom koji budu prihvaćeni od IEEE udruženja za publikovanje u IEEE Xplore bazu, u Zborniku će biti objavljeni samo kao Abstrakt.
  • Za prezentovanje rada predviđeno je najviše 10 minuta i dodatnih 5 minuta za pitanja i odgovore.
  • Prezentacija radova i praćenje Konferencije može se obavljati i putem ZOOM sistema za video konferencije. Linkovi za pristup sistemu su postavljeni na sajtu Konferencije, u okviru linka "Raspored sekcija". Svaka sekcija ima svoj link.
  • Autori treba da se prijave na sistem i jave moderatoru najmanje 10 minuta prije početka sekcije.
  • Mole se autori da pošalju skenirane kopije uplatnica za kotizaciju, zbog loših međubankarsnih komunikacija i kašnjenja u informisanosti da je uplata izvršena.

Sve detaljne informacije možete naći na sajtu ili nas kontaktirajte.

Zahvaljujemo Vam na učešću.