Informacije:

Informacije o Skupu mogu se dobiti na e-mail it@ucg.ac.me

Rok za slanje radova: 17.01.2024.  29.01.2024.
Rok za obavještenje o prijemu rada: 31.01.2024.  16.02.2024.
Prijem finalne verzije rada: 20.02.2024.


Rad se prijavljuje preko Microsoft-ovog CMT sistema, do kog se može doći preko stavke "Prijava radova" u meniju. Ukoliko nemate nalog na Microsoft CMT sistemu, možete ga kreirati preko istog linka.
Radove treba formatirati u skladu sa IEEE uputstvima. Šablon za pripremu radova možete preuzeti ovdje: Uputstvo.doc.
Ukoliko rad pripremate na engleskom jeziku, koristite englesku verziju sajta konferencije (postoje razlike u pripremi finalne verzije rada) i šablon Instructions.doc.

Svaki rad će recenzirati najmanje dva nezavisna recenzenta uzimajući u obzir originalnost, relevantnost u odnosu na teme konferencije, kvalitet tehničkog sadržaja, strukturu, jezik i stil pisanja.

Radovi pisani na engleskom jeziku biće uključeni u IEEE Xplore bazu podataka (ukoliko zadovoljavaju tehničke zahtjeve IEEE-a), dok će ostali radovi biti objavljeni u zasebnom zborniku IT konferencije.

Kotizacija
- Kotizacija je obavezna za učesnike čiji su radovi prihvaćeni za prezentaciju.
- Rad, prihvaćen za prezentaciju, može prezentovati samo autor/koautor koji je platio kotizaciju.
- Kotizacija se plaća po svakom radu, prihvaćenom za prezentaciju.
- Jedan autor (kao jedini autor) može imati najviše 2 rada na Konferenciji i za drugi rad mora platiti punu kotizaciju.
- Radovi po pozivu moraju imati plaćenu punu kotizaciju.
- Za studentske kotizacije potrebno je priložiti validan dokaz da je autor student (odgovarajućeg akreditovanog nivoa studija).
- Rad koji ne bude prezentovan na Konferenciji se neće objaviti u Zborniku radova IT 2024 (kao ni u odgovarajućoj bazi radova), pri čemu se uplaćena kotizacija ne vraća.
- Važeća kotizacija podrazumijeva 4 strane teksta u predviđenom formatu, dok se svaka dodatna stranica naplaćuje sa po 50 € (za svaku vrstu kotizacije).
- Radovi mogu biti prezentovani u okviru oralne ili poster sekcije. Neophodno je da posteri budu A0 formata. Obaveza autora je da donese poster sa sobom.

- Kotizacija iznosi:

  Uplata do 19.02.2024. Uplata poslije 19.02.2024.
članovi IEEE
150€
200€
Studenti
85€
120€
Ostali
170€
230€


- Transakcione troškove snose autori radova. Gornji iznosi predstavljaju neto vrijednosti.
- članovi IEEE prilažu dokaz o članstvu.

Uplate
Uplate za kotizacije se vrše:

- kreditnom karticom (kliknite ovdje)

- virmanski na žiro račun IT društvo NVO.

*Žiro račun u nacionalnom platnom prometu: 530-26895-32

*Svrha uplate: kotizacija za konferenciju IT 2024


- ili gotovinski na licu mjesta, prilikom registracije za Konferenciju.

Mjesto održavanja

Hoteli "Gorske oči" i "Žabljak" na Žabljaku.