Cilj Konferencije je sveobuhvatno i multidisciplinarno sagledavanje aktuelnosti u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija. Ovaj cilj se ostvaruje kroz razne oblike rada na Konferenciji.

Na Konferenciji se prezentiraju naučni i stručni rezultati, organizuju rasprave, pregledna predavanja, kratki edukativni kursevi i prezentiraju razvojni i proizvodni projekti i programi.

Rad konferencije

Rad na Konferenciji će se odvijati u okviru autorskih sekcija, okruglih stolova, predavanja i prezentacija.

Teme konferencije

Osnovne teme IT 2024 koje će se razmatrati na ovogodišnjoj konferenciji tiču se razvoja i primjene informaciono-komunikacionih tehnologija u svim sferama nauke, obrazovanja, industrije i društva uopšte.

Posebne teme Konferencije IT 2024:

  • Artificial intelligence in IoT
  •